Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Präsenznutzung
Signatur: CT1829.6.W786 2009   QR-Code
Standort: Bereichsbibl. Ostasien / Sinologie
Exemplare: siehe unten
Autor:Wu, Jinxun   i
 吳錦勳
Titel:Tai wan, qing ting wo shuo
 台灣, 請聽我說
Titelzusatz:ya yi de, lie bian de, zai sheng de liu shi nian
 壓抑的, 裂變的, 再生的六十年
Verf. Vorlageform:Wu Jin xun cai fang, zhuan shu
 吳錦勳採訪, 撰述
Ausgabe:Di 1 ban
 第1版
Verlagsort:Tai bei Shi
Verlag:Tian xia yuan jian chu ban gu fen you xian gong si
Verlagsort:台北市
Verlag:天下遠見出版股份有限公司
ISBN:978-986-21640-2-0
 986-21640-2-6
 978-986-216-402-0
E-Jahr:2009
Jahr:2009
Umfang:314 p.
Illustrationen:ill
Format:23 cm
Serie/Reihe:She hui ren wen ; 287
 社會人文 ; 287
GT (Ansetzung):She hui ren wen
 社會人文
Bdang. d. GT:287
Weitere Titel:Taiwan, qing ting wo shuo
 Yayide, liebiande, zaishengde liushi nian
Sprache:chi
Verknüpfungen:→ Übergeordnete Aufnahme
SWB-PPN:351386734
Exemplare:

SignaturQRStandortStatus
CT1829.6.W786 2009QR-CodeBereichsbibl. Ostasien / SinologiePräsenznutzung
Mediennummer: 42637382

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  http://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67108312   QR-Code
zum Seitenanfang