Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
0000:  67200463
0002:  23.02.2012
0003:  11.10.2017
0009.001:  OCLC
0010.001:  768926508
0013:  SWB
0015:  chi
0027:  V
0036:  m
0100.001:  Feuerwerker, Albert
0101.001:  Yu, Heping [Übers.]
5101.001:  虞和平
0150.001:  160936470
0151.001:  494245840 (GND:1141195674)
0304.001:  China’s early industrialization <chines.>
0331.001:  Zhong guo zao qi gong ye hua
5331.001:  中国早期工业化
5335.001:  盛宣怀 (1884 - 1916) 和官督商办企业
0335.001:  Sheng Xuan huai (1884 - 1916 ) he guan du shang ban qi ye
5359:  (美 ) 费维恺著 ; 虞和平译
0359:  (Mei) Fei Wei kai zhu ; Yu He ping yi
5403:  第1版
0403:  Di 1 ban
5410.001:  北京
0410.001:  Bei jing
0412.001:  Zhong guo she hui ke xue chu ban she
5412.001:  中国社会科学出版社
0424.001:  1990
0425.001:  1990
0433.001:  363 S.
0435.001:  19 cm
0451.003:  Zhong guo jin dai shi yan jiu yi cong
5451.003:  中国近代史研究译丛
0540.001:  7-5004-0721-1
0540.002:  978-7-5004-0721-8
1000:  359474934
1001:  35947493
2101.001:  SI / 42640703,9
2104.001:  SI Z48 A01 M04
2111.001:  6100 HC 00427 00007 F 42 1990
2115.001:  HC427.7.F42 1990
2172.001:  704861119
2173.001:  704861119
2179.001:  65
9999:  
zum Seitenanfang