Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: siehe Bände
Standort: ---
Exemplare: siehe Bände
Verfasser:Meiners, Eduard   i
Titel:Oostvrieschlandts Kerkelyke Geschiedenisse Of Een Historisch En Oordeelkundig Verhaal Van het gene nopens het Kerkelyke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden, is voorgevallen, zedert den tydt der Hervorminge, of de jaren 1519. en 1520. tot op den huidigen dag
Verf.angabe:Uit geloofwaardige Schryvers by een verzamelt ... mit verscheide onuitgegevene oorspronkelyke brieven ... en tot algemene nuttigheit en stichtinge medegedeelt Door Eduard Meiners Predikant te Emden
Verlagsort:Groningen
Verlag:Groenewout en Spoormaker
Sprache:dut
SWB-PPN:334506697
Verknüpfungen:→ Bände
 
 
Signatur:siehe Bände

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/1423021   QR-Code
zum Seitenanfang