Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: siehe Bände
Standort: ---
Exemplare: siehe Bände
Verfasser:Mander, Carel ¬van¬   i
Titel:¬Het¬ leven der doorluchtige nederlandsche en eenige hoogduitsche schilders
Titelzusatz:met het leven van den schryver
Mitwirkende:Jongh, Jacobus ¬de¬   i
Verf.angabe:voormals byeen-vergaderd en beschreeven door Karel von Mander. En nu ... vermeerderd, en vollediger gemaakt, door wylen Jacobus de Jongh
Ausgabe:... naar den besten druk van 't jaar 1618
Verlagsort:Amsterdam
Verlag:Esveldt
Sprache:dut
SWB-PPN:059855746
Verknüpfungen:→ Bände
 
 
Signatur:siehe Bände

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/2629382   QR-Code
zum Seitenanfang