Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: bestellen
> Bestellen/Vormerken
Signatur: AC149.S10 1962::667   QR-Code
Standort: CATS / Abt. Ostasien: Sammelwerk
Exemplare: siehe unten
Mehrtlg. Werk:Zhong guo xue shu ming zhu
 中國學術名著
Band:667 : Di 6 ji : Jin shi wen xian hui bian : Di 1 qi shu , Di 1 ce
 667 : 第6輯 : 近史文獻彙編: 第1期書, 第1册
Titel:Yang wu yun dong wen xian hui bian
 洋務運動文獻彙編
Titelzusatz:Yi
 
Ausgabe:Chu ban
 初版
Verlagsort:Tai bei
 臺北
Verlag:Shi jie shu ju
 世界書局
E-Jahr:1962
Jahr:Minguo 51[1962]
Umfang:Getr. Zählung
Fussnoten:Zong mu yi juan. Di yi ce mu lu yi juan. Zheng shu juan yi zhi juan er shi wu
 總目一卷. 第一冊目錄一卷. 正書卷一至卷二十五
Sprache:chi
K10plus-PPN:1469521121
Verknüpfungen:→ Übergeordnete Aufnahme
Exemplare:

SignaturQRStandortStatus
AC149.S10 1962::667QR-CodeCATS / Abt. Ostasien: Sammelwerkebestellbar
Mediennummer: 42656562, Inventarnummer: AN360

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67518500   QR-Code
zum Seitenanfang