Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: bestellen
> Bestellen/Vormerken
Signatur: GR335.C638::31   QR-Code
Standort: CATS / Abt. Ostasien: Sammelwerk
Exemplare: siehe unten
Titel:Qing ge chang da
 情歌唱答
Verlagsort:Tai bei
 臺北
Verlag:Dong fang wen hua gong ying she
 東方文化供應社
Umfang:[8], 66 S.
Gesamttitel/Reihe:Zhong shan da xue min su cong shu / bian zuan zhe Lou Zi kuang ; 31
 中山大學民俗叢書 / 編纂者婁子匡 ; 31
Sprache:chi
K10plus-PPN:1469870932
Verknüpfungen:→ Übergeordnete Aufnahme
Exemplare:

SignaturQRStandortStatus
GR335.C638::31QR-CodeCATS / Abt. Ostasien: Sammelwerkebestellbar
Mediennummer: 42551325, Inventarnummer: 425513251

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67523960   QR-Code
zum Seitenanfang