Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Präsenznutzung
Signatur: DS793.Z56 H1::367,4   QR-Code
Standort: Bereichsbibl. Ostasien / SI - Sammelwerke
Exemplare: siehe unten
Mehrtlg. Werk:Zhong guo fang zhi cong shu
Abtlg. des mehrtlg. Werks:[@Hua zhong di fang] ; 367 : Si chuan sheng ; Hui li zhou zhi ; 4
Mehrtlg. Werk:中國方志叢書
Abtlg. des mehrtlg. Werks:[@華中地方] ; 367 : 四川省 ; 會理州志 ; 4
Band:Hua zhong di fang, 367 : Si chuan sheng : Hui li zhou zhi, 4
 華中地方, 367 : 四川省 : 會理州志, 4
Titel:Zhong guo fang zhi cong shu/Hua zhong di fang, 367 : Si chuan sheng : Hui li zhou zhi, 4
 中國方志叢書/華中地方, 367 : 四川省 : 會理州志, 4
Mitwirkende:Wang, Jihui   i
 王繼會
 Yang, Chang [Hrsg.]   i
 杨昶
Verf.angabe:(Qing) Yang Chang deng xiu. Wang Ji hui deng zuan
 (清)楊昶等修. 王繼會等纂
Ausgabe:Tai yi ban
 臺一版
Verlagsort:Tai bei
 臺北
Verlag:Cheng wen chu ban she
 成文出版社
E-Jahr:1976
Jahr:Minguo 65 [1976]
Umfang:S. 1105 - 1402
Weitere Titel:[@華中地方]
 會理州志
Sprache:chi
SWB-PPN:403510031
Verknüpfungen:→ Übergeordnete Aufnahme
Exemplare:

SignaturQRStandortStatus
DS793.Z56 H1::367,4QR-CodeBereichsbibl. Ostasien / SI - SammelwerkePräsenznutzung
Mediennummer: 42658795, Inventarnummer: AN4167

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67561597   QR-Code
zum Seitenanfang