Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Präsenznutzung
Signatur: DS793.Z56 H1::120,2   QR-Code
Standort: Bereichsbibl. Ostasien / SI - Sammelwerke
Exemplare: siehe unten
Mehrtlg. Werk:Zhong guo fang zhi cong shu
Abtlg. des mehrtlg. Werks:Hua zhong di fang ; 120 : Hu bei sheng ; Yi chang fu zhi ; 2
Mehrtlg. Werk:中國方志叢書
Abtlg. des mehrtlg. Werks:華中地方 ; 120 : 湖北省 ; 宜昌府志 ; 2
Band:Hua zhong di fang, 120 : Hu bei sheng : Yi chang fu zhi, 2
 華中地方, 120 : 湖北省 : 宜昌府志, 2
Titel:Zhong guo fang zhi cong shu/Hua zhong di fang, 120 : Hu bei sheng : Yi chang fu zhi, 2
 中國方志叢書/華中地方, 120 : 湖北省 : 宜昌府志, 2
Mitwirkende:Wang, Baixin   i
 王柏心
 Nie, Guangluan [Hrsg.]   i
 聶光鑾
Verf.angabe:(Qing) Nie Guang luan deng xiu. Wang Bo xin deng zuan
 (清)聶光鑾等修. 王柏心等纂
Ausgabe:Tai 1 ban
 臺1版
Verlagsort:Tai bei
 台北
Verlag:Cheng wen chu ban she
 成文出版社
E-Jahr:1970
Jahr:Minguo 59 [1970]
Umfang:S. 427 - 830
Weitere Titel:華中地方
 宜昌府志
Sprache:chi
SWB-PPN:403500605
Verknüpfungen:→ Übergeordnete Aufnahme
Exemplare:

SignaturQRStandortStatus
DS793.Z56 H1::120,2QR-CodeBereichsbibl. Ostasien / SI - SammelwerkePräsenznutzung
Mediennummer: 42658773, Inventarnummer: AN3172

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67562903   QR-Code
zum Seitenanfang