Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Präsenznutzung
Signatur: DS793.Z56 H1::385,4   QR-Code
Standort: Bereichsbibl. Ostasien / SI - Sammelwerke
Exemplare: siehe unten
Mehrtlg. Werk:Zhong guo fang zhi cong shu
Abtlg. des mehrtlg. Werks:[@Hua zhong di fang] ; 385 : Si chuan sheng ; Si chuan xuan han xian zhi ; 4
Mehrtlg. Werk:中國方志叢書
Abtlg. des mehrtlg. Werks:[@華中地方] ; 385 : 四川省 ; 四川宣漢縣志 ; 4
Band:Hua zhong di fang, 385 : Si chuan sheng : Si chuan xuan han xian zhi, 4
 華中地方, 385 : 四川省 : 四川宣漢縣志, 4
Titel:Zhong guo fang zhi cong shu/Hua zhong di fang, 385 : Si chuan sheng : Si chuan xuan han xian zhi, 4
 中國方志叢書/華中地方, 385 : 四川省 : 四川宣漢縣志, 4
Mitwirkende:Pang, Linbing   i
 龐麟炳
 Wang, Chenglie   i
 汪承烈
Verf.angabe:(Min guo) Pang Lin bing ; Wang Cheng lie deng zuan xiu
 (民國)龐麟炳 ; 汪承烈等纂修
Ausgabe:Tai yi ban
 臺一版
Verlagsort:Tai bei
 臺北
Verlag:Cheng wen chu ban she
 成文出版社
E-Jahr:1976
Jahr:Minguo 65 [1976]
Umfang:S. 1137 - 1412
Weitere Titel:[@華中地方]
 四川宣漢縣志
Sprache:chi
SWB-PPN:403597218
Verknüpfungen:→ Übergeordnete Aufnahme
Exemplare:

SignaturQRStandortStatus
DS793.Z56 H1::385,4QR-CodeBereichsbibl. Ostasien / SI - SammelwerkePräsenznutzung
Mediennummer: 42658889, Inventarnummer: AN4187

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67562930   QR-Code
zum Seitenanfang