Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: bestellen
> Bestellen/Vormerken
Signatur: AC149.M564 J53::1390   QR-Code
Standort: CATS / Abt. Ostasien: Sammelwerk
Exemplare: siehe unten
Titel:in dai Ou zhou zheng zhi si xiang xiao shi
 近代歐洲政治思想小史
Mitwirkende:Wan, Liangjiong   i
 萬良炯
Verf.angabe:Wan Liang jiong bian
 萬良炯編
Ausgabe:Chu ban
 初版
Verlagsort:Shang hai
 上海
Verlag:Shang wu yin shu guan
 商務印書館
E-Jahr:1933
Jahr:Minguo 22 [1933]
Umfang:2, 97 S.
Format:19 cm
Gesamttitel/Reihe:Min guo ji cui
 民國籍粹
 Wan you wen ku : di yi ji yi qian zhong
Sprache:chi
K10plus-PPN:1503127567
Exemplare:

SignaturQRStandortStatus
AC149.M564 J53::1390QR-CodeCATS / Abt. Ostasien: Sammelwerkebestellbar
Mediennummer: 42680187, Inventarnummer: 426801872

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67821591   QR-Code
zum Seitenanfang