Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: siehe Bände
Standort: ---
Exemplare: siehe Bände
Verfasser:Guo, Xiaochuan   i
VerfasserIn:郭小川
Ansetzungstitel:Quan ji
 全集
Titel:Guo Xiaochuan quan ji
 郭小川全集
Paralleltitel:Guoxiaochuanquanji
Ausgabe:Di 1 ban
 第1版
Verlagsort:Gui lin
 桂林
Verlag:Guang xi shi fan da xue chu ban she
 广西师范大学出版社
Umfang:12 volumes
Illustrationen:Ill.
Format:22 cm
ISBN:7-5633-2959-5
 978-756-33295-9-5
 978-7-5633-2959-5
Abstract:1-2. Shi ge -- 3. Chang bian xu shi shi, shi can bian -- 4. Xiao shuo, dian ying wen xue -- 5. San wen, bao gao wen xue, xu ba, wen yi ping lun -- 6. Za wen -- 7. Shu xin -- 8. Ri ji (1944-1956) -- 9. Ri ji (1957-1958) -- 10. Ri ji (1959-1976) -- 11-12. Wai bian
Sprache:chi
SWB-PPN:434239631
Verknüpfungen:→ Bände
 
 Sinologisches Seminar
Bibliothek/Idn:SI / 42667352,3

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67835928   QR-Code
zum Seitenanfang