Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Präsenznutzung
Signatur: PL2291.W76 2015   QR-Code
Standort: Bereichsbibl. Ostasien / Sinologie
Exemplare: siehe unten
Verfasser:Wei, Shu [VerfasserIn]   i
VerfasserIn:韋述 [VerfasserIn]
Titel:Jing long wen guan ji
 景龍文館記
Mitwirkende:Wu, Pingyi [VerfasserIn]   i
  [VerfasserIn]
Verf.angabe:(Tang) Wu Ping yi zhuan
 (唐)武平一撰
Enthaltene Werke:Ji xian zhu ji / (Tang) Wei Shu zhuan; Tao Min ji jiao
Werktitel enth. Werke:Jing long wen guan ji
 Ji xian zhu ji
Ausgabe:Di 1 ban
 第1版
Verlagsort:Bei jing
 北京
Verlag:Zhong hua shu ju
 中華書局
E-Jahr:2015
Jahr:2015 nian 6 yue
 2015年6月
Umfang:1, 4, 371 Seiten
Format:21 cm
Gesamttitel/Reihe:Zhong guo wen xue yan jiu dian ji cong kan
 中國文學研究典籍叢刊
Weitere Titel:集賢注記
ISBN:978-7-101-10273-4
 7-101-10273-5
Sprache:chi
SWB-PPN:482134771
Exemplare:

SignaturQRStandortStatus
PL2291.W76 2015QR-CodeBereichsbibl. Ostasien / SinologiePräsenznutzung
Mediennummer: 42698870

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/68075352   QR-Code
zum Seitenanfang