Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: im Erwerbungsvorgang (Inst.)
Standort: ---
Exemplare: ---
Verfasser:Wang, Hongtao [VerfasserIn]   i
Titel:Yue yin wan chuan
 月印万川
Titelzusatz:Hua yan zong ji qi zu ting
 华严宗及其祖庭
Verf.angabe:Wang Hong tao zhu
 王宏涛著
Ausgabe:Di 1 ban
 第1版
Verlagsort:Xi an
 西安
Verlag:Xi an dian zi ke ji da xue chu ban she
 西安电子科技大学出版社
E-Jahr:2016
Jahr:2016 nian 11 yue [11.2016]
 2016年11月 [11.2016]
Umfang:10,154 Seiten
Illustrationen:Illustrationen
Format:23cm
Gesamttitel/Reihe:Zhong guo han chuan fo jiao ba da zong pai ji qi zu ting cong shu
 中国汉传佛教八大宗派及其祖庭丛书
Weitere Titel:华严宗及其祖庭
ISBN:978-7-5606-4345-8
 7-5606-4345-0
Sprache:chi
K10plus-PPN:1644861771
 
 CATS / Abt. Ostasien
Signatur Inst:bestellt
Bibliothek/Idn:OA / t3312053854

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/68333980   QR-Code
zum Seitenanfang