Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: bestellen
> Bestellen/Vormerken
Signatur: HT169.C62 S4383 2016   QR-Code
Standort: CATS / Abt. Ostasien: Monograph.
Exemplare: siehe unten
Verfasser:Hou, Li [VerfasserIn]   i
 Wang, Yibing [VerfasserIn]   i
Titel:Bao li ke zai Shang hai
 鲍立克在上海
Titelzusatz:jin dai Zhong guo da du shi de zhan hou gui hua yu chong jian
 近代中国大都市的战后规划与重建
Verf.angabe:Hou Li, Wang Yi bing zhu
 侯丽, 王宜兵著
Ausgabe:Di 1 ban
 第1版
Verlagsort:Shang hai
 上海
Verlag:Tong ji da xue chu ban she
 同济大学出版社
E-Jahr:2016
Jahr:2016 nian 11 yue [11.2016]
 2016年11月 [11.2016]
Umfang:247 Seiten
Illustrationen:Illustrationen
Format:24 cm
Weitere Titel:近代中国大都市的战后规划与重建
ISBN:978-7-5608-6575-1
 7-5608-6575-5
Sprache:chi
K10plus-PPN:1010685228
Exemplare:

SignaturQRStandortStatus
HT169.C62 S4383 2016QR-CodeCATS / Abt. Ostasien: Monograph.bestellbar
Mediennummer: 42625967

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/68403200   QR-Code
zum Seitenanfang