Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: bestellen
> Bestellen/Vormerken
Signatur: CD000.368   QR-Code
Standort: CATS / Abt. Ostasien: Großforma
Exemplare: siehe unten
Titel:Xu ge zheng chong
 絮阁争宠
Titelzusatz:Chang sheng dian
 长生殿
Mitwirkende:Yang, Zhenxiong [KünstlerIn]   i
 Zhu, Huizhen [KünstlerIn]   i
Verf.angabe:Yang Zhen xiong, Zhu Hui zhen
 杨振雄, 朱慧珍
Verlagsort:[Shang hai]
 [上海]
Verlag:Zhong guo chang pian Shang hai gong si
 中国唱片上海公司
Jahr:2005
 2005
Umfang:1 CD (68 Minuten)
Gesamttitel/Reihe:Ping tan jing dian ; 8
 评弹经典 8
 Shu tan zhen pin xi lie hui ji
 书坛珍品系列汇集
Datenträger:CD/DVD-Audio
Sprache:chi
K10plus-PPN:1683715640
Verknüpfungen:→ Übergeordnete Aufnahme
Exemplare:

SignaturQRStandortStatus
CD000.368QR-CodeCATS / Abt. Ostasien: Großformatbestellbar
Mediennummer: 42615916

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/68461317   QR-Code
zum Seitenanfang