Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: bestellen
> Bestellen/Vormerken
Signatur: DS764.23.Z455 L827 2015   QR-Code
Standort: CATS / Abt. Ostasien: Monograph.
Exemplare: siehe unten
Verfasser:Lu, Yin [VerfasserIn]   i
Titel:Zheng jiao cun xu yu wen jiao zhuan xing
 政教存续与文教转型
 政教存續與文教轉型
Titelzusatz:jin dai xue shu shi shang de zhang zhi dong xue ren quan
 近代学术史上的张之洞学人圈
 近代學術史上的張之洞學人圈
Verf.angabe:Lu Yin zhu
 陆胤著
Ausgabe:Di 1 ban
 第 1 版
Verlagsort:Bei jing
 北京
Verlag:Bei jing da xue chu ban she
 北京大学出版社
E-Jahr:2015
Jahr:2015 nian 1 yue [01.2015]
 2015年1月 [01.2015]
Umfang:3, 2, 14, 378 Seiten
Illustrationen:Illustrationen
Format:23 cm
Gesamttitel/Reihe:Xue shu shi cong shu
 学术史丛书
Fussnoten:Includes bibliographical references (pages 335-356) and indexes (pages 357-372)
Schrift/Sprache:Chinesisch (Kurzzeichen)
ISBN:978-7-301-24150-9
 7-301-24150-X
Schlagwörter:(p)Zhang, Zhidong   i / (s)Ideengeschichte   i
Sprache:chi
K10plus-PPN:863913628
Exemplare:

SignaturQRStandortStatus
DS764.23.Z455 L827 2015QR-CodeCATS / Abt. Ostasien: Monograph.bestellbar
Mediennummer: 42620765

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/68464050   QR-Code
zum Seitenanfang