Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg

Disk Speichern
TY - `BOOK`
AU - Surūǧī-Šaǧrāwī, Klārā
TI - Nażrīyat al-istiqbāl fī 'r-riwāya al-ʿarabīya al-ḥadīṯa : dirāsa taṭbīqīya fī ṯulāṯīyatī Naǧīb Maḥfūż wa-Aḥlām Mustaġāmī
ET - aṭ-Ṭabʿa al-ūlā
PB - Maǧmaʿ al-qāsimī li-'l-luġa al-ʿarabīya wa-ādābihā
CY - Bāqa al-ġarbīya
PY - 2011
LA - ara
SE - 648 Seiten
CN - <OR> FC 2019 - 080
AN - UBHD-68637149
ER -

zum Seitenanfang