Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg

Disk Speichern
@book{UBHD-68419526,
  title={Di 217 juan - 228 juan},
  publisher={Zhong hua Fo jiao wen xian bian zhuan she},
  address={Tai bei Xian Shi ding xiang},
  year={2006},
  pages={Seite 11889-12534, Seite 49-54},
  language={chi},
  isbn={986-81924-2-0 and 978-986-81924-2-3},
  note={6 Seiten: "Bo re bo luo mi xin jing yao shi" Seite 49-54.},
  library={OA [Signatur: BQ1940.X83 D33 2006::19]},
}

zum Seitenanfang