Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg

Disk Speichern
@book{UBHD-66807658,
  author={Wojciechowski, Konstanty},
  editor={Szweykowski, Zygmunt},
  title={Historja powieści w Polsce},
  subtitle={rozwój typów i form romansu polskiego na tle porównawczym},
  publisher={Gubrynowicz},
  address={We Lwowie},
  year={1925},
  pages={314 S.},
  library={SL [Signatur: <SL> Lp 683]},
}

zum Seitenanfang