Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg

Disk Speichern
@book{UBHD-67752849,
 author={Wang, Yan},
 title={Yi ge dao yan de zi shu},
 subtitle={Wang Yan zi zhuan},
 edition={Di 1 ban},
 publisher={Zhong guo dian ying chu ban she},
 address={Bei jing},
 year={2006},
 pages={2, 2, 184 pages, [4] p. of plates},
 language={chi},
 isbn={7-106-02400-7 and 978-7-106-02400-0},
 series={Zhong guo dian ying jia zhuan ji cong shu},
 library={OA [Signatur: PN1998.3.W364 A3 2006]},
}

zum Seitenanfang