Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg

Disk Speichern
@book{UBHD-66905043,
  publisher={Nakł. Polskiej Akad. Umiej.},
  address={W Krakowie},
  year={1925},
  pages={140 S.},
  language={pol},
  number={ARRAY(0x55ef5807ed18)},
  series={Rozprawy Wydziału Filologicznego / Polska Akademia Umieje̜tności, Kraków Wydział Filologiczny},
  library={UB [Signatur: H 114-7::62.1925] ; SL [Signatur: <SL> Vs 865::1]},
}

zum Seitenanfang