Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg

Disk Speichern
@book{UBHD-67906943,
  author={Luo, Dian and Zhao, You and Zhuang, Cunyu},
  title={Chun qiu zheng ci, chun qiu ju li, chun qiu yao zhi},
  edition={Di 1 ban},
  publisher={Shang hai gu ji chu ban she},
  address={Shang hai},
  year={2002},
  pages={660 Seiten},
  language={chi},
  library={OA [Signatur: AC149.H756 2002::141]},
}

zum Seitenanfang