Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg

Disk Speichern
@periodical{UBHD-1088546,
  organization={Akademia Teologii Katolickiej / Wydział Prawa Kanonicznego},
  title={Prawo kanoniczne},
  subtitle={kwartalnik prawno-historyczny =},
  publisher={Wydawn. Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego},
  address={Warszawa},
  year={1958},
  language={pol},
  issn={0551-911X},
  note={Parallelsacht. ab 10.1967. ; Beteil. K{\"o}rp. anfangs: Wydział Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie; bis 41.1998: Akademia Teologii Katolickiej.},
  library={UB [Signatur: ZST 511 A]},
}

zum Seitenanfang